Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: Học viện kỹ thuật mật mã

Điểm chuẩn chính thức Học viện kỹ thuật mật mã

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: KMA
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52480201 Công nghệ thông tin 22.75
2 52480202 An toàn thông tin 21.25
3 52520207 Kỹ thuật điện tử, truyền thông 20.25
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu