Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: Học viện kỹ thuật quân sự - Hệ dân sự (Phía bắc)

Điểm chuẩn chính thức Học viện kỹ thuật quân sự - Hệ dân sự (Phía bắc)

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: DQH
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01 23.5
2 52480201 Công nghệ thông tin A00; A01 24.5
3 52520114 Kỹ thuật cơ - điện tử A00; A01 22
4 52520201 Kỹ thuật điện, điện tử A00; A01 21
5 52520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01 22.25
6 52580208 Kỹ thuật xây dựng A00; A01 20
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu