Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: Học viện kỹ thuật quân sự - phía bắc

Điểm chuẩn chính thức Học viện kỹ thuật quân sự - phía bắc

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: KQH
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52860210 Thí sinh Nam miền Bắc 27.5
2 52860210 Thí sinh Nam miền Nam 25.25
3 52860210 Thí sinh Nữ miền Bắc 30
4 52860210 Thí sinh Nữ miền Nam 28.75
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu