Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: Học viện ngân hàng

Điểm chuẩn chính thức Học viện ngân hàng

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: NHH
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52220201 Ngôn ngữ Anh 23.25 Tiếng Anh
2 52340101 Quản trị kinh doanh 22.25 Toán
3 52340101_1 Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ) 18.25 Tiếng Anh
4 52340120 Kinh doanh quốc tế 22.25 Tiếng Anh
5 52340201 Tài chính – Ngân hàng 22.25 Toán
6 52340201_1 Tài chính ngân hàng (chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp) 17.25 Tiếng Anh
7 52340301 Kế toán 23.25 Toán
8 52340301_1 Quản lý Tài chính- Kế toán (Liên kết với Đại học Sunderland, Vương quốc Anh) 15.75 Tiếng Anh
9 52340405 Hệ thống thông tin quản lý 22 Toán
10 52380107 Luật kinh tế 25.25 Toán (A00; D01; D09); Ngữ Văn (C00)
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu