Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: Học viện ngân hàng ( Phân viện Phú Yên)

Điểm chuẩn chính thức Học viện ngân hàng ( Phân viện Phú Yên)

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: NHP
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D07 15.5 Tiêu chí phụ môn Toán
2 52340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 15.5 Tiêu chí phụ môn Toán
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu