Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: Học Viện Ngoại Giao

Điểm chuẩn chính thức Học Viện Ngoại Giao

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: HQT
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52310106 Kinh tế quốc tế A0 26.25 Toán: 8.0
2 52310206 Quan hệ quốc tế A1 26 Tiếng Anh: 9.8
3 52310106 Kinh tế quốc tế A1 26.25 Tiếng Anh: 9.4
4 52380108 Luật quốc tế A1 25.25 Tiếng Anh: 7.8
5 52320407 Truyền thông quốc tế A1 26.25 Tiếng Anh: 9.2
6 52310206 Quan hệ quốc tế D1 26 Tiếng Anh: 9.6
7 52310106 Kinh tế quốc tế D1 26.25 Tiếng Anh: 9.2
8 52380108 Luật quốc tế D1 25.25 Tiếng Anh: 7.4
9 52320407 Truyền thông quốc tế D1 26.25 Tiếng Anh: 9.2
10 52310206 Quan hệ quốc tế D3 26 Tiếng Pháp: 8.0
11 52320407 Truyền thông quốc tế D3 26.25 Tiếng Pháp: 8.6
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu