Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: Học viện Phòng không - Không quân

Điểm chuẩn chính thức Học viện Phòng không - Không quân

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: PKH
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52520120 Kỹ thuật hàng không Nam miền Bắc A00; A01 26.75
2 52520120 Kỹ thuật hàng không phía Nam miền Nam A00; A01 23
3 52860203 Chỉ huy tham mưu Phòng không Nam miền Bắc A00; A01 25
4 52860203 Chỉ huy tham mưu Phòng không Nam miền Nam A00; A01 21.5
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu