Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: Học viện quản lý giáo dục

Điểm chuẩn chính thức Học viện quản lý giáo dục

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: HVQ
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52480201 Công nghệ thông tin A00; A01; A01; A04 15.5
2 52140114 Quản lý giáo dục A00; A01; C00; D01 20.5
3 52310199 Kinh tế giáo dục* A00; A01; D01; D10 15.5
4 52140101 Giáo dục học A00; B00; C00; D01 17
5 52310403 Tâm lý học giáo dục A00; B00; C00; D01 18
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu