Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: Học viện quân y - Bác sĩ quân y ( Phía bắc)

Điểm chuẩn chính thức Học viện quân y - Bác sĩ quân y ( Phía bắc)

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: YQH
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52720101 Thí sinh Nam miền Bắc A00 29
2 52720101 Thí sinh Nam miền Nam A00 27.25
3 52720101 Thí sinh Nữ miền Bắc A00 29.5
4 52720101 Thí sinh Nữ miền Nam A00 30
5 52720101 Thí sinh Nam miền Bắc B00 27.75
6 52720101 Thí sinh Nam miền Nam B00 27
7 52720101 Thí sinh Nữ miền Bắc B00 30
8 52720101 Thí sinh Nữ miền Nam B00 29
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu