Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: Học Viện Tài Chính

Điểm chuẩn chính thức Học Viện Tài Chính

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: HTC
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52340201 Tài chính ngân hàng A00, A01 22.5 Điểm tiêu chí phụ môn Toán: 7.2. TTNV: 1-4
2 52340301 Kế toán A00, A01 25 Điểm tiêu chí phụ môn Toán: 8.4. TTNV: 1-3
3 52340405 Hệ thống thông tin quản lý A00, A01 22.25 Điểm tiêu chí phụ môn Toán: 7. TTNV: 1-4
4 52340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01 24.5 Điểm tiêu chí phụ môn Toán: 8.4. TTNV: 1-2
5 52310101 Kinh tế A01, D01 23 Điểm tiêu chí phụ môn Toán: 8. TTNV: 1-3
6 52220201 Ngôn ngữ Anh D01 31.92 Điểm tiêu chí phụ môn tiếng Anh: 8.2. TTNV: 1-3
7 52340201D Tài chính ngân hàng D01 22.5 Điểm tiêu chí phụ môn Toán: 7.8. TTNV: 1-5
8 52340301D Kế toán D01 24.5 Điểm tiêu chí phụ môn Toán: 8.4. TTNV: 1
9 52340405D Hệ thống thông tin quản lý D01 29.92 Điểm tiêu chí phụ môn Toán: 8. TTNV: 1-6
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu