Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: Khoa du lịch - Đại học Huế

Điểm chuẩn chính thức Khoa du lịch - Đại học Huế

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: DHD
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52310101 Kinh tế 15.75
2 52340101 Quản trị kinh doanh 15.75
3 52340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21.5
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu