Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: Khoa Kinh Tế - Luật

Điểm chuẩn chính thức Khoa Kinh Tế - Luật

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: QSK
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52310101_401 Kinh tế học 25
2 52310101_403 Kinh tế và Quản lý công 23.75
3 52310101_403C Kinh tế và Quản lý công chất lượng cao 22
4 52310106_402 Kinh tế đối ngoại 27.25
5 52310106_402C Kinh tế đối ngoại chất lượng cao 26.75
6 52340101_407 Quản trị kinh doanh (407) 26.5
7 52340101_407C Quản trị kinh doanh chất lượng cao 25.5
8 52340115_410 Marketing (410) 26.25
9 52340115_410C Marketing chất lượng cao 24.5
10 52340120_408 Kinh doanh quốc tế (408) 27
11 52340120_408C Kinh doanh quốc tế chất lượng cao 26.25
12 52340120_408CA Kinh doanh quốc tế chất lượng cao hoàn toàn bằng tiếng Anh 25
13 52340201_404 Tài chính - Ngân hàng 24.75
14 52340201_404C Tài chính - Ngân hàng chất lượng cao 24.25
15 52340201_404CA Tài chính – Ngân hàng chất lượng cao hoàn toàn bằng tiếng Anh (dự kiến) 21.25
16 52340301_405 Kế toán (405) 25.75
17 52340301_405C Kế toán chất lượng cao 23.75
18 52340301_405CA Kế toán chất lượng cao hoàn toàn bằng tiếng Anh (dự kiến) 20.5
19 52340302_409 Kiểm toán (409) 26.5
20 52340302_409C Kiểm toán chất lượng cao 25.5
21 52340405_406 Hệ thống thông tin quản lý (406) 24
22 52340405_406C Hệ thống thông tin quản lý chất lượng cao 21.5
23 52340412_411 Thương mại điện tử 25.5
24 52340412_411C Thương mại điện tử chất lượng cao (dự kiến) 23
25 52380101_503 Luật dân sự 24.75
26 52380101_503C Luật dân sự chất lượng cao 22.75
27 52380101_504 Luật Tài chính - Ngân hàng 23.25
28 52380107_501 Luật kinh doanh 25.75
29 52380107_501C Luật kinh doanh chất lượng cao 24.25
30 52380107_502 Luật thương mại quốc tế 26
31 52380107_502C Luật thương mại quốc tế chất lượng cao 25.25
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu