Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: Khoa ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Điểm chuẩn chính thức Khoa ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: DTF
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 51140231 Sư phạm tiếng Anh 10 (Môn Ngoại ngữ không nhân hệ số)
2 52140231 Sư phạm tiếng Anh 15.5 (Môn Ngoại ngữ không nhân hệ số)
3 52140232 Sư phạm tiếng Nga 15.5 (Môn Ngoại ngữ không nhân hệ số)
4 52220203 Ngôn ngữ Pháp 15.5 (Môn Ngoại ngữ không nhân hệ số)
5 52220201 Ngôn ngữ Anh 19
6 52220201 Ngôn ngữ Anh 19
7 52220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 19
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu