Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: Khoa y dược - Đại học Đà Nẵng

Điểm chuẩn chính thức Khoa y dược - Đại học Đà Nẵng

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: DDY
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52720401 Dược học A00 25.25 TO >= 7;TTNV <= 4
2 52720501 Điều dưỡng B00 22.25 TO >= 5.6;SI >= 6.75;HO >= 8.5;TTNV <= 5
3 52720101 Y đa khoa B00 26.25 TO >= 7.2;SI >= 8.25;HO >= 9.25;TTNV <= 2
4 52720601 Răng - Hàm - Mặt B00 25.5 TO >= 7;SI >= 8.5;HO >= 8.5;TTNV <= 6
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu