Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: Phân hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kontum

Điểm chuẩn chính thức Phân hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kontum

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: DDP
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52140202 Giáo dục Tiểu học 20 TTNV <= 3
2 52140209 Sư phạm Toán học 15.5 TTNV <= 1
3 52310101 Kinh tế 15.5 TTNV <= 2
4 52340101 Quản trị kinh doanh 15.5 TTNV <= 3
5 52340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15.5 TTNV <= 1
6 52340121 Kinh doanh thương mại 15.5 TTNV <= 2
7 52340201 Tài chính - ngân hàng 15.5 TTNV <= 3
8 52340301 Kế toán 15.5 TTNV <= 1
9 52340302 Kiểm toán 15.5 TTNV <= 2
10 52380107 Luật kinh tế 15.5 TTNV <= 5
11 52420201 Công nghệ Sinh học 15.5 TTNV <= 5
12 52480201 Công nghệ thông tin 15.5 TTNV <= 2
13 52520201 Kỹ thuật điện, điện tử 15.5 TTNV <= 1
14 52580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 15.5 TTNV <= 1
15 52580301 Kinh tế xây dựng 15.5 TTNV <= 1
16 52620114 Kinh doanh nông nghiệp 15.5 TTNV <= 2
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu