Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: Trường cao đẳng công nghệ thông tin - Đại học Đà Nẵng

Điểm chuẩn chính thức Trường cao đẳng công nghệ thông tin - Đại học Đà Nẵng

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: DDI
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52340101 Quản trị kinh doanh 15.5 TO >= 4;TTNV <= 2
2 52480201 Công nghệ thông tin 17 TO >= 4.4;TTNV <= 4
3 52510304 Công nghệ kỹ thuật máy tính 15.5 TO >= 5.4;TTNV <= 3
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu