Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: Trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật Nghệ An

Điểm chuẩn chính thức Trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật Nghệ An

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: CEA
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52310101 Kinh tế A00; A01; B00; D01 15.5 Xét học bạ 18 điểm
2 52340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; B00; D01 15.5 Xét học bạ 18 điểm
3 52340301 Kế toán A00; A01; B00; D01 15.5 Xét học bạ 18 điểm
4 52620110 Khoa học cây trồng A00; A01; B00; D01 15.5 Xét học bạ 18 điểm
5 52620201 Lâm nghiệp A00; A01; B00; D01 15.5 Xét học bạ 18 điểm
6 52640101 Thú y A00; A01; B00; D01 15.5 Xét học bạ 18 điểm
7 52850103 Quản lý đất đai A00; A01; B00; D01 15.5 Xét học bạ 18 điểm
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu