Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: Trường đại học Công Đoàn

Điểm chuẩn chính thức Trường đại học Công Đoàn

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: LDA
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52340408 Quan hệ lao động A00, A01, D01 16.25 TTNV<=2
2 52850201 Bảo hộ Lao động A00, A01, D01 15.5 TTNV<=2
3 52340101 Quản trị Kinh doanh A00, A01, D01 20.5 TTNV<=2
4 52340404 Quản trị nhân lực A00, A01, D01 20.25 TTNV<=4
5 52340301 Kế toán A00, A01, D01 20.75 TTNV<=3
6 52340201 Tài chính Ngân hàng A00, A01, D01 19.75 TTNV<=9
7 52310301 Xã hội học A01, D01 20.5 TTNV<=6
8 52760101 Công tác xã hội A01, D01 21.75 TTNV<=1
9 52380101 Luật A01, D01 23.75 TTNV<=3
10 52310301 Xã hội học C00 21.5
11 52760101 Công tác xã hội C00 22.75
12 52380101 Luật C00 24.75
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu