Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: Trường đại học Công Nghiệp TP Hồ Chí Minh

Điểm chuẩn chính thức Trường đại học Công Nghiệp TP Hồ Chí Minh

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: HUI
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52380107 Luật kinh tế 23.5
2 52380108 Luật quốc tế 21.5
3 52510205 Công nghệ kỹ thuật Ô tô 22
4 52510203 Công nghệ kỳ thuật cơ diện tử 22
5 52510201 Công nghệ kỳ thuật cơ khí 21.5
6 52510202 Công nghệ chế tạo máy 19.5
7 52510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt 17.5
8 52580201 Nhóm ngành Kỳ thuật xây dựng 17
9 52480201 Nhóm ngành Công nghệ thông tin 20.75
10 52510301 Nhóm ngành Công nghệ Điện 20.75
11 52510302 Nhóm ngành Công nghệ Điện từ 17.5
12 52540102 Nhóm ngành Thực phẩm 20.75
13 52420201 Công nghệ sinh học 17.5
14 52510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học 18
15 52510406 Nhóm ngành Môi trường 17
16 52540204 Công nghệ may 20.75
17 52210404 Thiết kế thời trang 17
18 52220201 Ngôn ngừ Anh 20.5
19 52340201 Tài chính ngân hàng 17
20 52340301 Nhóm ngành Ke toán-Kiểm toán 18.5
21 52340107 Quán trị khách sạn 20.5
22 52340103 Quàn trị du lịch và lữ hành 20.5
23 52340109 Quàn trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 20.5
24 52340101 Ọuàn trị kinh doanh 20
25 52340115 Marketing 17.5
26 52340120 Kinh doanh quốc tế 19
27 52340122 Thương mại điện tử 19
28 52540102C Công nghệ thực phâm 19
29 52510201C Công nghệ kỹ thuật cơ khí 18.75
30 52510203C Công nghệ kỳ thuật cơ diện tử 17
31 52340301C Ke toán 17.5
32 52340101C Quản trị kinh doanh 17
33 52340201C Tài chính ngân hàng 16.5
34 52340120C Kinh doanh quốc tế 16.5
35 52510202C Công nghệ chế tạo máy 16.5
36 52510401C Công nghệ kỹ thuật hóa học 16.5
37 52420201C Công nghệ sinh học 16.5
38 52340115C Marketing 16.5
39 52510302C Công nghệ kỳ thuật điện từ, truyền thông 16.5
40 52510406C Nhóm ngành Môi trường 16.5
41 52480201C Công nghệ thông tin (Kỹ thuật phần mềm) 18
42 52510301C Nhóm ngành Công nghệ Diện 18
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu