Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: Trường đại học dân lập Phương Đông

Điểm chuẩn chính thức Trường đại học dân lập Phương Đông

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: DPD
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52220113 Việt Nam học 15.5
2 52220201 Ngôn ngữ Anh 15.5
3 52220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 15.5
4 52220209 Ngôn ngữ Nhật 15.5
5 52340101 Quản trị kinh doanh 15.5
6 52340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15.5
7 52340201 Tài chính – Ngân hàng 15.5
8 52340301 Kế toán 15.5
9 52340406 Quản trị văn phòng 15.5
10 52420201 Công nghệ sinh học 15.5
11 52480201 Công nghệ thông tin 15.5
12 52510202 Công nghệ chế tạo máy 15.5
13 52510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 15.5
14 52510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 15.5
15 52510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông 15.5
16 52510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường 15.5
17 52580102 Kiến trúc 18
18 52580105 Quy hoạch vùng và đô thị 18
19 52580201 Kỹ thuật công trình xây dựng 15.5
20 52580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 15.5
21 52580301 Kinh tế xây dựng 15.5
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu