Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: Trường đại học dầu khí Việt Nam

Điểm chuẩn chính thức Trường đại học dầu khí Việt Nam

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: PVU
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52520600 Ngành Dầu khí A00 23
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu