Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: Trường Đại Học Điện Lực

Điểm chuẩn chính thức Trường Đại Học Điện Lực

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: DDL
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 18
2 52340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; D01; D07 17.5
3 52340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 18
4 52480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 19.25
5 52510601 Quản lý công nghiệp A00; A01; D01; D07 16.5
6 52510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; D07 16
7 52510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; D07 17.75
8 52510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D07 17.25
9 52510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; D07 19
10 52510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông A00; A01; D07 16.75
11 52510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; D07 19.5
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu