Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: Trường đại học DL Phú Xuân

Điểm chuẩn chính thức Trường đại học DL Phú Xuân

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: DPX
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; B00; D01 15.5
2 52340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; B00; D01 15.5
3 52340301 Kế toán A00; A01; B00; D01 15.5
4 52480201 Công nghệ thông tin A00; A01; B00; D01 15.5
5 52510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; C01; D01 15.5
6 52220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; C00; D01; D15 15.5
7 52220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D15 15.5
8 52220113 Việt Nam học B00; C00; D01; D15 15.5
9 52220330 Văn học C00; D01; D11; D15 15.5
10 52220310 Lịch sử C00; D01; D14; D15 15.5
11 52140206 Giáo dục Thể chất T00 15.5
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu