Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: Trường Đại Học Đồng Nai

Điểm chuẩn chính thức Trường Đại Học Đồng Nai

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: DNU
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52140201 Giáo dục Mầm non 16
2 52140202 Giáo dục Tiểu học 20.75
3 52140209 Sư phạm Toán học 17
4 52140211 Sư phạm Vật lý 15.5
5 52140212 Sư phạm Hóa học 15.75
6 52140213 Sư phạm Sinh học 15.75
7 52140217 Sư phạm Ngữ văn 17
8 52140218 Sư phạm Lịch sử 15.5
9 52140231 Sư phạm Tiếng Anh 19
10 52220201 Ngôn ngữ Anh 18
11 52340101 Quản trị kinh doanh 17
12 52340301 Kế toán 16.5
13 51140201 Giáo dục Mầm non. 10
14 51140202 Giáo dục Tiểu học. 17.5
15 51140212 Sư phạm Hóa học. 8
16 51140219 Sư phạm Địa lý. 8
17 51140231 Sư phạm Tiếng Anh. 10
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu