Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: Trường Đại Học Giáo Dục - Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Điểm chuẩn chính thức Trường Đại Học Giáo Dục - Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: QHS
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; C01; D26; D27; D28; D29; D30 23 Môn Vật lý nhân đôi
2 52140209 Sư phạm Toán học A00; A16; D90; D91; D92; D93; D94; D95 30.5 Môn Toán nhân đôi
3 52140212 Sư phạm Hóa học A00; C02; D07; D21; D22; D23; D24; D25 26.5 Môn Hóa học nhân đôi
4 52140213 Sư phạm Sinh học B00; B03; D08; D31; D32; D33; D34; D35 23 Môn Sinh học nhân đôi
5 52140218 Sư phạm Lịch sử C00; C03; C19; D14; D61; D62; D63; D64; D65 29.75 Môn Lịch sử nhân đôi
6 52140217 Sư phạm Ngữ văn C00; C14; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 32.25 Môn Ngữ văn nhân đôi
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu