Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên

Điểm chuẩn chính thức Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: DTZ
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52440102 Vật lý học A00; A01; C01; D01 15.5
2 52460101 Toán học A00; A01; C01; D01 15.5
3 52460112 Toán ứng dụng A00; A01; C01; D01 15.5
4 52440112 Hóa học A00; B00; D01; D07 15.5
5 52440301 Khoa học môi trường A00; B00; D01; D07 15.5
6 52510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; B00; D01; D07 15.5
7 52720403 Hóa dược A00; B00; D01; D07 15.5
8 52850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; B00; D01; D07 15.5
9 52420101 Sinh học A00; B00; D07; D08 15.5
10 52420201 Công nghệ sinh học A00; B00; D07; D08 15.5
11 52340401 Khoa học quản lý A01; C00; D01; D07 15.5
12 52380101 Luật A01; C00; D01; D07 16.5
13 52220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D07; D14 15.5
14 52440217 Địa lý tự nhiên B00; C00; C04; D01 15.5
15 52760101 Công tác xã hội C00; C01; C03; D01 15.5
16 52220310 Lịch sử C00; C03; C04; D01 15.5
17 52220330 Văn học C00; C03; C04; D01 15.5
18 52320101 Báo chí C00; C03; C04; D01 15.5
19 52340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00; C03; C04; D01 15.5
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu