Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: Trường đại học khoa học tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Điểm chuẩn chính thức Trường đại học khoa học tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: QHT
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52460101 Toán học 18.75
2 Thí điểm Toán – Tin ứng dụng 18.75
3 52460115 Toán cơ 19.75
4 52480105 Máy tính và khoa học thông tin 21.75
5 52440102 Vật lí học 17.5
6 52430122 Khoa học vật liệu 17.25
7 52520403 Công nghệ hạt nhân 17.5
8 52440221 Khí tượng học 18.5
9 52440224 Thủy văn 17.75
10 52440228 Hải dương học 17.75
11 52440112 Hoá học 19.75
12 52510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học 21
13 52720403 Hoá dược 24
14 52510401 CLC Công nghệ kỹ thuật hoá học (CTĐT CLC TT23) 17.25
15 52440217 Địa lí tự nhiên 17
16 52850103 Quản lý đất đai 17.5
17 52440201 Địa chất học 17
18 52520501 Kỹ thuật địa chất 18
19 52850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 17.75
20 52420101 Sinh học 18
21 52420201 Công nghệ sinh học 23.5
22 52420201 CLC Công nghệ sinh học (CTĐT CLC TT23) 21.75
23 52440301 Khoa học môi trường 17.5
24 52440306 Khoa học đất 20.75
25 52510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường 17.5
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu