Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: Trường đại học khoa học và xã hội và nhân văn - Đại học quốc gia Hà Nội

Điểm chuẩn chính thức Trường đại học khoa học và xã hội và nhân văn - Đại học quốc gia Hà Nội

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: QHX
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52320101 Báo chí 26.5
2 52310201 Chính trị học 23.75
3 52760101 Công tác xã hội 25.5
4 52220213 Đông phương học 28.5
5 52220104 Hán Nôm 23.75
6 52340401 Khoa học quản lí 25
7 52320202 Khoa học thư viện 20.75
8 52220310 Lịch sử 23.75
9 52320303 Lưu trữ học 22.75
10 52220320 Ngôn ngữ học 24.5
11 52310302 Nhân học 20.75
12 52360708 Quan hệ công chúng 26.5
13 52340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 27.75
14 52340107 Quản trị khách sạn 27
15 52340406 Quản trị văn phòng 26.25
16 52220212 Quốc tế học 26
17 52310401 Tâm lí học 26.25
18 52320201 Thông tin học 23
19 52220309 Tôn giáo học (Thí điểm) 20.25
20 52220301 Triết học 21.25
21 52220330 Văn học 23.75
22 52220113 Việt Nam học 25.25
23 52310301 Xã hội học 24.25
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu