Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: Trường đại học kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Điểm chuẩn chính thức Trường đại học kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: DDQ
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52310101 Kinh tế 21.5 TTNV <= 10
2 52310205 Quản lý Nhà nước 20.25 TTNV <= 9
3 52340101 Quản trị kinh doanh 22 TTNV <= 9
4 52340103 Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành 22.5 TTNV <= 7
5 52340107 Quản trị khách sạn 23.75 TTNV <= 8
6 52340115 Marketing 22.5 TTNV <= 8
7 52340120 Kinh doanh quốc tế 24.5 TTNV <= 13
8 52340121 Kinh doanh thương mại 21.75 TTNV <= 8
9 52340201 Tài chính - Ngân hàng 20.25 TTNV <= 20
10 52340301 Kế toán 21.75 TTNV <= 10
11 52340302 Kiểm toán 21 TTNV <= 13
12 52340404 Quản trị nhân lực 21.75 TTNV <= 12
13 52340405 Hệ thống thông tin quản lý 20 TTNV <= 7
14 52380101 Luật 21.75 TTNV <= 9
15 52380107 Luật kinh tế 22.5 TTNV <= 8
16 52460201 Thống kê 20 TTNV <= 6
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu