Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Điểm chuẩn chính thức Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: QHE
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52310101 Kinh tế 25
2 52310104 Kinh tế phát triển 24
3 52310106 Kinh tế quốc tế 26
4 52340101 Quản trị kinh doanh 25.5
5 52340201 Tài chính-Ngân hàng 24.75
6 52340301 Kế toán 25.5
7 52310106 CLC Kinh tế quốc tế CLC (TT23) 17
8 52340101 CLC Quản trị kinh doanh CLC (TT23) 17
9 52340201 CLC Tài chính - Ngân hàng CLC (TT23) 17
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu