Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: Trường đại học kinh tế kỹ thuật Bình Dương

Điểm chuẩn chính thức Trường đại học kinh tế kỹ thuật Bình Dương

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: DKB
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01 15.5
2 52510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; C01 15.5
3 52580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; C01 15.5
4 52340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C03; D01 15.5
5 52340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; C03; D01 15.5
6 52340301 Kế toán A00; A01; C03; D01 15.5
7 52340406 Quản trị văn phòng A00; A01; C03; D01 15.5
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu