Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: Trường Đại Học Lao Động - Xã Hội

Điểm chuẩn chính thức Trường Đại Học Lao Động - Xã Hội

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: DLX
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52760101 Công tác xã hội 19.25 Thí sinh có nguyện vọng từ 1 đến 5 (NV1-NV5)
2 52760101 Công tác xã hội 19.75 Thí sinh có nguyện vọng từ 1 đến 5 (NV1-NV5)
3 52310401 Tâm lý học 15.5 Thí sinh có nguyện vọng ‘ từ 1 đến 2 (NV1-NV2)
4 52310401 Tâm lý học 16 Thí sinh có nguyện vọng từ 1 đến 2 (NV1-NV2)
5 52340404 Quản trị nhân lực 17 Thí sinh có điểm 17,10; nguyện vọng từ 1 đến 2 (NV1-NV2)
6 52310101 Kinh tê (kinh tế lao động) 15.75 Thí sinh có nguyện vọng từ 1 đến 5 (NV1-NV5)
7 52380107 Luật kinh tế 16 Thí sinh có nguyện vọng 1 (NV1)
8 52340301 Kế toán 17.5 Thí sinh có điểm 17,60; nguyện vọng từ 1 đến 2 (NV1-NV2)
9 52340202 Bảo hiểm 15.5 Thí sinh có nguyện vọng từ 1 đến 2 (NV1-NV2)
10 52340101 Quản trị kinh doanh 17.5 Thí sinh có nguyện vọng từ 1 đến 4 (NV1-NV4)
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu