Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: Trường Đại Học Luật Hà Nội

Điểm chuẩn chính thức Trường Đại Học Luật Hà Nội

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: LPH
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52380101 Luật A00 24
2 52380107 Luật kinh tế A00 27
3 52380101 Luật A01 24.5
4 52380107 Luật kinh tế A01 26.75
5 52110101 Luật thương mại quốc tế A01 26.25 Tiếng Anh nhân hệ số 2. Quy về thang điểm 30.
6 52220201 Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh pháp lý) A01 24.5 Tiếng Anh nhân hệ số 2. Quy về thang điểm 30.
7 52380101 Luật C00 27.5
8 52380107 Luật kinh tế C00 28.75
9 52380101 Luật D01 23.5
10 52380107 Luật kinh tế D01 25.75
11 52110101 Luật thương mại quốc tế D01 25.25 Tiếng Anh nhân hệ số 2. Quy về thang điểm 30.
12 52220201 Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh pháp lý) D01 24 Tiếng Anh nhân hệ số 2. Quy về thang điểm 30.
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu