Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: Trường Đại Học Mở TP.HCM

Điểm chuẩn chính thức Trường Đại Học Mở TP.HCM

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: MBS
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52220201 Ngôn ngữ Anh 23.5 Điểm ngoại ngữ từ 9,0 điểm và nguyện vọng xét tuyển từ 1 đến  4.
2 52220201C Ngôn ngữ Anh chất lượng cao 22 Nguyện vọng xét tuyển từ  1 đến  6.
3 52220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 22.25
4 52220209 Ngôn ngữ Nhật 23
5 52220214 Đông Nam á học 20.25
6 52310101 Kinh tế 21.25
7 52310301 Xã hội học 18.75 Nguyện vọng xét tuyển từ  1 đến  3.
8 52340101 Quản trị kinh doanh 22.5 Nguyện vọng xét tuyển từ  1 đến  4
9 52340101C Quản trị kinh doanh chất lượng cao 18.75 Nguyện vọng xét tuyển từ 1 đến 3.
10 52340120 Kinh doanh quốc tế 23 [Điểm Toán (A00) hoặc điểm Ngoại ngữ (các tổ hợp khác) từ 7,0 điểm trở lên] và nguyện vọng xét tuyển từ 1 đến 5.
11 52340201 Tài chính – Ngân hàng 21 Nguyện vọng xét tuyển từ 1 đến 4.
12 52340201C Tài chính – Ngân hàng chất lượng cao 15.5
13 52340301 Kế toán 21.75 Điểm Toán từ 7,0 trở lên.
14 52340301C Kế toán chất lượng cao 15.5
15 52340302 Kiểm toán 21.25
16 52340404 Quản trị nhân lực 21.75 Nguyện vọng xét tuyển từ  1 đến 3.
17 52340405 Hệ thống thông tin quản lý 19.5 Điểm Toán từ 7,0 trở lên
18 52380101 Luật (Tổ hợp C00 cao hơn 1,5 điểm) 22.25 Điểm môn Toán (A00), Văn (C00), Ngoại ngữ (các tổ hợp còn lại) từ 7,0 trở lên
19 52380107 Luật kinh tế (Tổ hợp C00 cao hơn 1,5 điểm) 22.75 [Điểm môn Toán (A00), Văn (C00), Ngoại ngữ (các tổ hợp còn lại) từ 8,0 trở lên] và nguyện vọng xét tuyển từ 1 đến 3.
20 52380107C Luật kinh tế chất lượng cao 19 Điểm ngoại ngữ từ 6,0 trở lên
21 52420201 Công nghệ sinh học 18.5
22 52480101 Khoa học máy tính 20.75
23 52510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 18.25 Nguyện vọng xét tuyển từ 1 đến 4.
24 52580302 Quản lý xây dựng 17.5 Điểm Toán từ 7,0 trở lên.
25 52760101 Công tác xã hội 17.5 Nguyện vọng xét tuyển từ 1 đến 3.
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu