Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: Trường đại học Nghệ Thuật - Đại học Huế

Điểm chuẩn chính thức Trường đại học Nghệ Thuật - Đại học Huế

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: DHN
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52140222 Sư phạm Mỹ thuật 15
2 52210103 Hội họa 15
3 52210104 Đồ họa 15
4 52210105 Điêu khắc 15
5 52210403 Thiết kế đồ họa 15
6 52210404 Thiết kế thời trang 15
7 52210405 Thiết kế nội thất 15
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu