Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: Trường Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Quốc Gia HN

Điểm chuẩn chính thức Trường Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Quốc Gia HN

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: QHF
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52140232 Sư phạm Tiếng Nga D01; D02; D78; D90 27.5 Ngoại ngữ nhân đôi
2 52220202 Ngôn ngữ Nga D01; D02; D78; D90 30.5 Ngoại ngữ nhân đôi
3 52140233 Sư phạm Tiếng Pháp D01; D03; D78; D90 30.5 Ngoại ngữ nhân đôi
4 52220203 Ngôn ngữ Pháp D01; D03; D78; D90 32.25 Ngoại ngữ nhân đôi
5 52140234 Sư phạm Tiếng Trung Quốc D01; D04; D78; D90 33 Ngoại ngữ nhân đôi
6 52220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04; D78; D90 34.5 Ngoại ngữ nhân đôi
7 52220205 Ngôn ngữ Đức D01; D05; D78; D90 32.5 Ngoại ngữ nhân đôi
8 52140236 Sư phạm Tiếng Nhật D01; D06; D78; D90 34 Ngoại ngữ nhân đôi
9 52220209 Ngôn ngữ Nhật D01; D06; D78; D90 35.5 Ngoại ngữ nhân đôi
10 52140231 Sư phạm Tiếng Anh D01; D78; D90 34.5 Ngoại ngữ nhân đôi
11 52140237 Sư phạm tiếng Hàn Quốc D01; D78; D90 33.75 Ngoại ngữ nhân đôi
12 52220201 Ngôn ngữ Anh D01; D78; D90 35.25 Ngoại ngữ nhân đôi
13 52220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D01; D78; D90 35.5 Ngoại ngữ nhân đôi
14 52220211 Ngôn ngữ Ảrập D01; D78; D90 30 Ngoại ngữ nhân đôi
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu