Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: Trường Đại Học Ngoại Thương

Điểm chuẩn chính thức Trường Đại Học Ngoại Thương

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: NTS
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 NTS01 Kinh tế, Quản trị kinh doan, Tài chính- Ngân hàng, Kế toán A00 27.25 Tổng điểm thực 3 môn không làm tròn 0,25 (đã cộng khu vực, đối tượng): 28,15; Điểm môn Toán: 8
2 NTS01 Kinh tế, Quản trị kinh doan, Tài chính- Ngân hàng, Kế toán A01 27.25 Tổng điểm thực 3 môn không làm tròn 0,25 (đã cộng khu vực, đối tượng): 27,15; Điểm môn Toán: 8
3 NTS01 Kinh tế, Quản trị kinh doan, Tài chính- Ngân hàng, Kế toán D01 27.25 Tổng điểm thực 3 môn không làm tròn 0,25 (đã cộng khu vực, đối tượng): 27,15, Điểm môn Toán: 8
4 NTS01 Kinh tế, Quản trị kinh doan, Tài chính- Ngân hàng, Kế toán D06 27.25 Tổng điểm thực 3 môn không làm tròn 0,25 (đã cộng khu vực, đối tượng): 27,15; Điểm môn Toán: 8
5 NTS01 Kinh tế, Quản trị kinh doan, Tài chính- Ngân hàng, Kế toán D07 27.25 Tổng điểm thực 3 môn không làm tròn 0,25 (đã cộng khu vực, đối tượng): 27,15; Điểm môn Toán: 8
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu