Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: Trường Đại Học Phan Thiết

Điểm chuẩn chính thức Trường Đại Học Phan Thiết

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: DPT
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; C00; D01 15.5
2 52340107 Quản trị khách sạn A00; A01; C00; D01 15.5
3 52480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C00; D01 15.5
4 52340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C04; D01 15.5
5 52340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; C04; D01 15.5
6 52340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; C04; D01 15.5
7 52340301 Kế toán A00; A01; C04; D01 15.5
8 52380107 Luật kinh tế C00; D14; D66; D88 15.5
9 52220201 Ngôn ngữ Anh D01; D14; D15; D66 15.5
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu