Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: Trường Đại học Quảng Nam

Điểm chuẩn chính thức Trường Đại học Quảng Nam

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: DQU
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52140209 Sư phạm Toán học A00; A01 15.5
2 52140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; A02; A04 15.5
3 52440102 Vật lý học A00; A01; A02; A04 15.5
4 52140202 Giáo dục Tiểu học A00; C00; D01 17.5
5 52220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D11; D12 15.5
6 52140213 Sư phạm Sinh học A02; B00; B02; D08 15.5
7 52220310 Lịch sử A08; C00; C19; D14 15.5
8 52220113 Việt Nam học A09; C00; C20; D01 15.5
9 52220330 Văn học C00; C19; C20; D01 15.5
10 52140201 Giáo dục Mầm non M00 15.5
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu