Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: Trường Đại Học Quốc Tế

Điểm chuẩn chính thức Trường Đại Học Quốc Tế

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: QSQ
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52220201 Ngôn ngữ Anh 25
2 52340101 Quản trị kinh doanh 26
3 52340201 Tài chính – Ngân hàng 24.5
4 52420201 Công nghệ sinh học 22.5
5 52440112 Hóa sinh 23
6 52460112 Toán ứng dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro) 18
7 52480201 Công nghệ thông tin 23.5
8 52510602 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 22
9 52510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 26
10 52520207 Kỹ thuật điện tử, truyền thông 18.5
11 52520212 Kỹ thuật Y Sinh 24.5
12 52520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 19.5
13 52520320 Kỹ thuật Môi trường 18
14 52540101 Công nghệ thực phẩm 22
15 52580208 Kỹ thuật xây dựng 17.5
16 52620305 Quản lý nguồn lợi thủy sản 17.5
17 52900109 Kỹ thuật Không gian 18.5
18 Chương Trình Liên Kết 16.5
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu