Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: Trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông

Điểm chuẩn chính thức Trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: EIU
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; B00; D01 15.5
2 52480102 Truyền thông và mạng máy tính A00; A01; B00; D01 15.5
3 52480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; B00; D01 15.5
4 52520114 Kỹ thuật cơ - điện tử A00; A01; B00; D01 15.5
5 52520201 Kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; B00; D01 15.5
6 52520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; B00; D01 15.5
7 52720501 Điều dưỡng A00; A01; B00; D01 15.5
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu