Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: Trường Đại Học SP TD - TT TP.HCM

Điểm chuẩn chính thức Trường Đại Học SP TD - TT TP.HCM

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: STS
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52140206 Giáo dục Thể chất 19.2
2 51140206 Giáo dục Thể chất (cao đẳng) 15
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu