Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: Trường Đại Học Sư Phạm

Điểm chuẩn chính thức Trường Đại Học Sư Phạm

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: DHS
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52140209 Sư phạm Toán học A00; A01 16
2 52140210 Sư phạm Tin học A00; A01 12.75
3 52140211 Sư phạm Vật lí A00; A01 12.75
4 52140214 Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp A00; A01 15.5
5 T140211 Vật lý A00; A01 12.75
6 52140212 Sư phạm Hóa học A00; B00 12.75
7 52140219 Sư phạm Địa lí B00; C00 16.5
8 52140213 Sư phạm Sinh học B00; D08 12.75
9 52140205 Giáo dục Chính trị C00; C19; C20 21.25
10 52140208 Giáo dục Quốc phòng - An ninh C00; C19; C20 20.25
11 52140202 Giáo dục Tiểu học C00; D01 23
12 52310403 Tâm lý học giáo dục C00; D01 15.5
13 52140217 Sư phạm Ngữ văn C00; D14 17.5
14 52140218 Sư phạm Lịch sử C00; D14 12.75
15 52140201 Giáo dục Mầm non M00, M01 18.5
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu