Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: Trường Đại Học Sư Phạm

Điểm chuẩn chính thức Trường Đại Học Sư Phạm

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: DTS
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52140209_A00 Sư phạm Toán học A00 15.5
2 52140210_A00 Sư phạm Tin học A00 15.5
3 52140211_A00 Sư phạm Vật Lý A00 15.5
4 52140212_A00 Sư phạm Hoá học A00 15.5
5 52140209_A01 Sư phạm Toán học A01 15.5
6 52140211_A01 Sư phạm Vật Lý A01 15.5
7 52140213_B00 Sư phạm Sinh học B00 15.5
8 52140101_C00 Giáo dục học C00 17
9 52140205_C00 Giáo dục Chính trị C00 18
10 52140217_C00 Sư phạm Ngữ Văn C00 17
11 52140218_C00 Sư phạm Lịch Sử C00 16.5
12 52140219_C00 Sư phạm Địa Lý C00 20
13 52140218_C03 Sư phạm Lịch Sử C03 16
14 52140101_C04 Giáo dục học C04 17
15 52140219_C04 Sư phạm Địa Lý C04 18
16 52140205_C19 Giáo dục Chính trị C19 18
17 52140101_C20 Giáo dục học C20 18.5
18 52140205_C20 Giáo dục Chính trị C20 19
19 52140202_D01 Giáo dục Tiểu học D01 19.25
20 52140217_D01 Sư phạm Ngữ Văn D01 16.5
21 52140231_D01 Sư phạm Tiếng Anh D01 19 ((Toán + Văn + Tiếng Anh x 2) x 3)/4 (làm tròn đến 0.25) + điểm ưu tiên; sau đó làm tròn đến hai chữ số thập phân.
22 52140212_D07 Sư phạm Hoá học D07 15.5
23 52140213_D08 Sư phạm Sinh học D08 15.5
24 52140202_D09 Giáo dục Tiểu học D09 17.25
25 52140219_D10 Sư phạm Địa Lý D10 18
26 52140202_D11 Giáo dục Tiểu học D11 17.25
27 52140217_D14 Sư phạm Ngữ Văn D14 16.25
28 52140201_M00 Giáo dục Mầm non M00 18.5 ((Toán + Văn + Năng khiếu x 2)x3)/4 (làm tròn đến 0.25) + điểm ưu tiên; sau đó làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai.
29 52140201_M01 Giáo dục Mầm non M01 20.5 ((Toán + Văn + Năng khiếu x 2)x3)/4 (làm tròn đến 0.25) + điểm ưu tiên; sau đó làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai.
30 52140221_N00 Sư phạm Âm nhạc N00 15.5 ((Văn + NK1 x 2 + NK2 x 2)x 4)/5 (làm tròn đến 0.25) + điểm ưu tiên; sau đó làm tròn đến hai chữ số thập phân.
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu