Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: Trường Đại Học Thành Đông

Điểm chuẩn chính thức Trường Đại Học Thành Đông

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: DDB
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A00, A04, A05, D01 15.5 Xét học bạ 18 điểm
2 52340301 Kế toán A00, A04, D01, C03 15.5 Xét học bạ 18 điểm
3 52340201 Tài chính – Ngân hàng A00, A04, D01, C03 15.5 Xét học bạ 18 điểm
4 52340101 Quản trị kinh doanh A00, A04, D01, C03 15.5 Xét học bạ 18 điểm
5 52850103 Quản lý đất đai A00, A04, D01, C03 15.5 Xét học bạ 18 điểm
6 52720501 Điều Dưỡng A00, A05, B00, B02 15.5 Xét học bạ 18 điểm
7 52720303 Dinh Dưỡng A00, A05, B00, B02 15.5 Xét học bạ 18 điểm
8 52380107 Luật kinh tế A00, B00, B02, C03 15.5 Xét học bạ 18 điểm
9 52480201 Công nghệ thông tin A00, D01, C03, D66 15.5 Xét học bạ 18 điểm
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu