Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: Trường Đại Học Thủ Dầu Một

Điểm chuẩn chính thức Trường Đại Học Thủ Dầu Một

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: TDM
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52380101 Luật 20.25
2 52340301 Kế toán 18.5
3 52340101 Quản trị Kinh doanh 19.25
4 52340201 Tài chính - Ngân hàng 17
5 52580208 Kỹ thuật Xây dựng 15.5
6 52580102 Kiến trúc 15.5
7 52580105 Quy hoạch Vùng và Đô thị 15.5
8 52440301 Khoa học Môi trường 15.5
9 52850101 Quản lý Tài nguyên và Môi trường 16
10 52520201 Kỹ thuật Điện - Điện tử 16
11 52510601 Quản lý Công nghiệp 15.5
12 52480103 Kỹ thuật Phần mềm 15.5
13 52480104 Hệ thống Thông tin 15.5
14 52440112 Hóa học 15.5
15 52220201 Ngôn ngữ Anh 19.5
16 52220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 16.75
17 52760101 Công tác Xã hội 18
18 52140101 Giáo dục học 19.5
19 52140201 Giáo dục Mầm non 19.75
20 52140202 Giáo dục Tiểu học 22.75
21 52140217 Sư phạm Ngữ văn 20.75
22 52140218 Sư phạm Lịch sử 19.75
23 52460101 Toán học 16
24 52440102 Vật lý học 15.5
25 52420203 Sinh học Ứng dụng 15.5
26 52310205 Quản lý Nhà nước 19
27 52850103 Quản lý Đất đai 15.5
28 52310501 Địa lý học 15.5
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu