Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: Trường Đại Học Tiền Giang

Điểm chuẩn chính thức Trường Đại Học Tiền Giang

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: TTG
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52620110 Khoa học cây trồng A00; A01; B00; D08 14.5
2 52620301 Nuôi trồng thủy sản A00; A01; B00; D08 14.5
3 52420201 Công nghệ sinh học A00; A01; B00; D08 14.5
4 52540101 Công nghệ thực phẩm* A00; A01; B00; D08 17
5 52340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D90 17.5
6 52340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D90 14.5
7 52340301 Kế toán A00; A01; D01; D90 18.5
8 52460112 Toán ứng dụng A00; A01; D07; D90 14.5
9 52480104 Hệ thống thông tin A00; A01; D07; D90 14.5
10 52480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D07; D90 15.5
11 52510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A00; A01; D07; D90 14.5
12 52510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; D07; D90 15.5
13 52510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D07; D90 14.5
14 52510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; D07; D90 14.5
15 52220330 Văn học C00; D01; D14; D78 15.5
16 51140201 Giáo dục Mầm non. M00 21.5
17 51140201 Giáo dục Mầm non. M01 20.75
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu