Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: Trường Đại Học Văn Hóa Nghệ Thuật Quân Đội-Cơ Sở Phía Bắc

Điểm chuẩn chính thức Trường Đại Học Văn Hóa Nghệ Thuật Quân Đội-Cơ Sở Phía Bắc

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: ZNH
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52210243 Biên đạo múa 22 điểm thi 2 môn năng khiếu > 17.00
2 52210244 Huấn luyện múa 21.25 điểm thi 2 môn năng khiếu > 17.25
3 52210205 Thanh nhạc 20.25 điểm thi 2 môn năng khiếu > 16.50
4 52210207 Biểu diên nhạc cụ phương Tây 16.75 điểm thi 2 môn năng khiếu > 11.75
5 52210210 Biểu diên nhạc cụ truyền thống 19.25 điểm thi 2 môn năng khiếu > 15.25
6 52210203 Sáng tác âm nhạc 15.75 điểm thi 2 môn năng khiếu > 8.00
7 52210204 Chỉ huy âm nhạc 21.25 điểm thi 2 môn năng khiếu > 14.25
8 52210227 Đạo diên sân khấu 18.75 điểm thi 2 môn năng khiếu > 13.50
9 52220342 Quản lý văn hóa 23.25 điểm thi 2 môn năng khiếu > 15.00
10 52140221 Sư phạm âm nhạc 24 điểm thi 2 môn năng khiếu > 13.75
11 52320101 Báo chí 25.25
12 52210243 Biên đạo múa 23 Điểm mỗi môn thi của thí sinh phải > 5.00
13 52210244 Huân luyện múa 23 Điểm mỗi môn thi của thí sinh phải > 5.00
14 52210205 Thanh nhạc 22 Điểm mỗi môn thi của thí sinh phải > 5.00
15 52210207 Biêu diên nhạc cụ phương Tây 20 Điểm mỗi môn thi của thí sinh phải > 5.00
16 52220342 Quản lý văn hóa 22.5 Điểm mỗi môn thi của thí sinh phải > 5.00
17 52320202 Khoa học thư viện 20.75 Điểm mỗi môn thi của thí sinh phải > 5.00
18 52140221 Sư phạm âm nhạc 19 Điểm mỗi môn thi của thí sinh phải > 5.00
19 Thanh nhạc 24.12 Điểm Chuyên môn nhân hệ số 2
20 Thí sinh nam 21.25
21 Thí sinh nữ 23.5 Điểm Chuyên môn > 9.00
22 - Drums 24 Điểm Chuyên môn nhân hệ số 2
23 - Guitar 25
24 - Bass 23
25 - Piano, Keyboard 25.75
26 - Saxophone 23.5
27 - Trompet, Violon 25
28 Biêu diên nhạc cụ truyên thống 24.5 Điểm Chuyên môn nhân hệ số 2
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu