Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: Trường Đại Học Văn Hóa TP.HCM

Điểm chuẩn chính thức Trường Đại Học Văn Hóa TP.HCM

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: VHS
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52320305 Bảo tàng học A00; C00; D01; D15 19.75
2 52220340B Văn hóa học (chuyên ngành Truyền thông Văn hóa) C00; D01; D02; R05 22.25 Điểm thi năng khiếu từ 5 điểm trở lên
3 52220112 Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam C00; D01; D09; D15 19
4 52220113 Việt Nam học C00; D01; D09; D15 22.75
5 52220340A Văn hóa học (chuyên ngành Văn hóa Việt Nam) C00; D01; D09; D15 20
6 52220342A Quản lý văn hóa (Chuyên ngành Quản lý hoạt động Văn hóa Xã hội) C00; D01; D09; D15 21
7 52220342B Quản lý văn hóa (chuyên ngành Quản lý Di sản văn hóa) C00; D01; D09; D15 19.75
8 52320202 Khoa học thư viện C00; D01; D09; D15 18.75
9 52320402 Kinh doanh xuất bản phẩm C00; D01; D09; D15 20
10 52220342C Quản lý văn hóa (chuyên ngành Tổ chức hoạt động Văn hóa Nghệ thuật) R01; R02; R03; R04 17 Điểm thi năng khiếu từ 5 điểm trở lên
11 52220342D Quản lý văn hóa (chuyên ngành Biểu diễn âm nhạc) R01; R02; R03; R04 18.5 Điểm thi năng khiếu từ 5 điểm trở lên
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu