Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: Trường Đại Học Y Dược TP.HCM

Điểm chuẩn chính thức Trường Đại Học Y Dược TP.HCM

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: YDS
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52720101 Y đa khoa 29.25 Tiếng Anh: 9. Sinh: 9.75
2 52720103 Y học dự phòng 23.5 Tiếng Anh: 6.8. Sinh: 7.75
3 52720601 Răng - Hàm - Mặt 29 Tiếng Anh: 4.6. Sinh: 8.5
4 52720201 Y học cổ truyền 25.75 Tiếng Anh: 4.6. Sinh: 8.75
5 52720301 Y tế công cộng 22.25 Tiếng Anh: 5.4. Sinh: 5.75
6 52720401 Dược học 27.5 Tiếng Anh: 5.8. Hóa: 9
7 52720501 Điều dưỡng 24.5 Tiếng Anh: 5. Sinh: 7.75
8 52720501_02 điều dưỡng chuyên ngành Hộ sinh(Chỉ tuyển nữ) 22.75 Tiếng Anh: 5.8. Sinh: 7.25
9 52720501_03 điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức 24.75 Sinh: 7.75
10 52720332 Xét nghiệm y học 26.25 Tiếng Anh: 7.2. Sinh: 8.5
11 52720503 Phục hồi chức năng 24.25 Sinh: 8
12 52720330 Kỹ thuật hình ảnh y học 25.25 Tiếng Anh: 7.8. Sinh: 8.75
13 52720602 Kỹ thuật phục hình răng 25 Tiếng Anh: 9. Sinh: 8.5
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu